Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sienkiewicz, Anna ; Czub, Piotr

Characterization of biobased composites

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Biobased composites : processing, characterization, properties, and applications
Redaktor źródła Khan, Anish; Rangappa, Sanjay M.; Siengchin, Suchart; Asiri, Abdullah M.
Miejsce wydania Hoboken
Wydawca John Wiley & Sons
Wydawnictwo według MEiN John Wiley & Sons
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 39-52
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 50-52
ISBN 978-1-11-964179-7 (hardback)
978-1-11-964180-3 (online)
978-1-11-964182-7 (epub)
978-1-11-964181-0 (adobe pdf)
DOI 10.1002/9781119641803.ch4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Characterization of biobased composites / Anna Sienkiewicz, Piotr Czub // W: Biobased composites : processing, characterization, properties, and applications / ed. by Anish Khan [et al.]. – Hoboken : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bio-based/natural/green composites, natural fibers, bio-filler/matrix bond
Abstrakt
Due to the environmental and sustainability issues, the interest in bio-based composite materials is rapidly growing, both in terms of their industrial applications and fundamental research. However, when ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/