Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna

Synthesis of bio-based epoxy resins

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Bio-based epoxy polymers, blends, and composites : synthesis, properties, characterization, and applications
Redaktor źródła Parameswaranpillai, Jyotishkumar; Rangappa, Sanjay Mavinkere; Siengchin, Suchart; Jose, Seno
Miejsce wydania Weinheim
Wydawca Wiley-VCH
Wydawnictwo według MEiN Wiley-VCH
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 1-72
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 66-72
Bibliografia (liczba pozycji) 152
ISBN 978-3-527-34648-6 (Print)
978-3-527-82359-8 (ePDF)
978-3-527-82361-1 (ePub)
978-3-527-82360-4 (oBook)
DOI 10.1002/9783527823604.ch1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Synthesis of bio-based epoxy resins / Piotr Czub and Anna Sienkiewicz // W: Bio-based epoxy polymers, blends, and composites : synthesis, properties, characterization, and applications / ed. by Jyotishkumar ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bio-epoxy resins, bisphenol A substitutes, epoxidation, bio-based resources, plant oils, lignin, cardanol, vanillin, isosorbide, terpenes, bio-based curing agents
Abstrakt
Epoxy resins are usually synthesized by the oxidation of unsaturated compounds and more often by reaction of epichlorohydrin with bisphenols. All raw materials currently used in these syntheses are of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/