Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Podhalański, Bogusław

Ikoniczne, architektoniczne wyznaczniki kulturowe miast śląskich

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Marka i wizerunek miast : doświadczenia miast śląskich
Brand and image of the cities : experience of Silesian cities
Autor źródła Bartoszek, Adam
Bernais, Jolanta
Drobniak, Adam
Gasidło, Krzysztof
Gorgoń, Justyna
Kafka, Krzysztof
Komornicki, Tomasz
Klasik, Andrzej
Opania, Szymon
Podhalański, Bogusław
Sitek, Sławomir
Starzewska-Sikorska, Anna
Szwajca, Danuta
Wrana, Krzysztof
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Polska Akademia Nauk
Wydawnictwo według MEiN Polska Akademia Nauk
Data wydania 2020
Język polski
Seria/Czasopismo Studia Cykl Monografii / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Numer w serii T. 6/198
Zakres stron 94-101
ISBN 978-83-66847-02-6
Uwagi Bibliogr. do całej książki, s. 167-178
Publikacja została sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach IV. Colloquium: Przyszłość Miast Śląskich
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ikoniczne, architektoniczne wyznaczniki kulturowe miast śląskich / Bogusław Podhalański // W: Marka i wizerunek miast : doświadczenia miast śląskich = Brand and image of the cities : experience ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe identyfikacja miasta, ikony architektoniczne, lokalny ład przestrzenny, plan przestrzenny, wizerunek miast śląskich

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/