Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (20914)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (101)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kania, E.; Śladowski, G.; Radziszewska-Zielina, E.; Sroka, B.; Szewczyk, B.

Planning and monitoring communication between construction project participants

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Planowanie i monitorowanie komunikacji pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia budowlanego
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 67, Iss. 2
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 455-473
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 470-471
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2021.137179
Opis bibliograficzny
Planning and monitoring communication between construction project participants / E. Kania, G. Śladowski, E. Radziszewska-Zielina, B. Sroka, B. Szewczyk // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe meta-network analysis (MNA), construction management, optimisation, information flow

meta-network analysis (MNA), zarzadzanie w budownictwie, optymalizacja, przepływ informacji
Abstrakt
In the literature, researchers present construction projects as temporary self-organising coalition networks, composed of specialist entities that work towards set goals. The number of parties involved ... więcej

W literaturze przedmiotu badacze przedstawiają przedsięwzięcie budowalne jako tymczasową samoorganizującą się sieć koalicyjną składającą się ze specjalistycznych podmiotów realizujących ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 100
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/