Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47387)
    Książki (7481)
    Artykuły i czasopisma (21719)
    Materiały konferencyjne (22661)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Słota, Dagmara; Głąb, Magdalena; Tyliszczak, Bożena; Douglas, Timothy E. L.; Rudnicka, Karolina; Miernik, Krzysztof; Urbaniak, Mateusz M.; Rusek-Wala, Paulina; Sobczak-Kupiec, Agnieszka

Composites based on hydroxyapatite and whey protein isolate for applications in bone regeneration

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-24]
Liczba stron 24
Oznaczenia ref./art. 2317
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 22-24
Bibliografia (liczba pozycji) 52
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Functional Composite Biomaterials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14092317
Opis bibliograficzny
Composites based on hydroxyapatite and whey protein isolate for applications in bone regeneration / Dagmara Słota, Magdalena Głąb, Bożena Tyliszczak, Timothy E. L. Douglas, Karolina Rudnicka, Krzysztof ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydroxyapatite, ceramic biomaterials, whey protein isolate, composites
Abstrakt
Hydroxyapatite (HAp) is a bioactive ceramic with great potential for the regeneration of the skeletal system. However, its mechanical properties, especially its brittleness, limit its application. Therefore, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/