Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Jacek; Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa

Współczesne miejskie bramy i wieże

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Contemporary city gates and towers
Seria/Czasopismo Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia
Numeracja T. 53, Z. 2
Data wydania 2008
Język polski
Zakres stron 3-21
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany, rys.
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISSN 0023-5865
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Publikacja jest rozszerzeniem referatu pt.: Brama – znak w przestrzeni / The gate – sign in the space – wygłoszonego przez autorów międzynarodowej Konferencji Naukowej ULAR-3, Wydział Architektury ... więcej
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Współczesne miejskie bramy i wieże / Jacek Gyurkovich, Ewa Węcławowicz-Gyurkovich // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia. – 2008, T. 53, Z. 2, s. 3-21 : fot., mapy, plany, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe miasta europejskie, współczesne dominanty

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/