Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49489)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22678)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Uram, Katarzyna; Leszczyńska, Milena; Prociak, Aleksander; Czajka, Anna; Gloc, Michał; Leszczyński, Michał K.; Michałowski, Sławomir; Ryszkowska, Joanna

Polyurethane composite foams synthesized using bio-polyols and cellulose filler

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 13, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 3474
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-17
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Development of Bio-Based Composite Foams
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14133474
Opis bibliograficzny
Polyurethane composite foams synthesized using bio-polyols and cellulose filler / Katarzyna Uram, Milena Leszczyńska, Aleksander Prociak, Anna Czajka, Michał Gloc, Michał K. Leszczyński, Sławomir ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rapeseed oil-based polyol, microcellulose, rigid polyurethane foams, thermal conductivity, cell structure
Abstrakt
Rigid polyurethane foams were obtained using two types of renewable raw materials: bio-polyols and a cellulose filler (ARBOCEL® P 4000 X, JRS Rettenmaier, Rosenberg, Germany). A polyurethane system containing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/