Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krupa, Michał; Lisińska-Kuśnierz, Małgorzata; Bednarz, Łukasz; Mamedov, Alirza

Eye-tracking study of the perception of contemporary works of architecture built in a historic cultural landscape on the example of German cities

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Badanie eyetrackingowe postrzegania współczesnych obiektów architektonicznych w historycznych krajobrazie kulturowym na przykładzie miast niemieckich
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 66
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 172-181
Oznaczenie ilustracji fot., tab.
Bibliografia (na str.) 180
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2544-8870
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK66EYE
Opis bibliograficzny
Eye-tracking study of the perception of contemporary works of architecture built in a historic cultural landscape on the example of German cities = Badanie eyetrackingowe postrzegania współczesnych obiektów ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe eye tracking, visual perception, historic cultural landscape, German cities, case study, application in architecture and management

metoda eyetracking, percepcja wzrokowa, historyczny krajobraz kulturowy, niemieckie miasta, studium przypadku, aplikacja w architekturze i zarządzaniu
Abstrakt
The paper discusses the perception and acceptance rating of contemporary buildings sited in historic landscapes of the German cities of Dresden and Bremen, which are an important issue from the perspective ... więcej

W artykule omówiono postrzeganie i ocenę akceptacji współczesnych budynków usytuowanych w historycznych krajobrazach niemieckich miast Drezna i Bremy; zagadnienie to jest ważne z punktu widzenia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/