Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (20914)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (101)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szewczyk, B.; Śladowski, G.; Ratoń, K.

Impact of decision model structure on the selection of a telecommunications tower footing reinforcement alternative

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Wpływ struktury modelu decyzyjnego na wybór wariantu wzmocnienia posadowienia wieży telekomunikacyjnej
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 67, Iss. 2
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 309-321
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 319-320
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2021.137170
Opis bibliograficzny
Impact of decision model structure on the selection of a telecommunications tower footing reinforcement alternative / B. Szewczyk, G. Śladowski, K. Ratoń // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe MCDA (multi-criteria decision analysis), AHP (Analytical Hierarchy Process), ANP (Analytical Network Process), civil engineering, footing reinforcement, telecommunications towers

MCDA (multi-criteria decision analysis), AHP (Analytical Hierarchy Process), ANP (Analytical Network Process), budownictwo, wzmocnienie fundamentów, wieże telekomunikacyjne
Abstrakt
In recent years, we have been able to observe a dynamic development of MCDA (multi-criteria decision analysis) methods, which have become widely used in various sectors, including construction. These methods ... więcej

W ostatnich latach można zauważyć dynamiczny rozwój metod MCDA (multi-criteria decision analysis), które znalazły powszechne zastosowanie także w budownictwie. Metody te cechuje prostota, a ich ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 100
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/