Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Klimczak, Marek; Cecot, Witold

Higher order multiscale finite element method for heat transfer modeling

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 14, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 3827
Oznaczenie ilustracji schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 52
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Computational Mechanics of Structures and Materials
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14143827
Opis bibliograficzny
Higher order multiscale finite element method for heat transfer modeling / Marek Klimczak, Witold Cecot // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 14, Iss. 14, Spec. Iss., 17 s. : schem., wykr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe heat transfer, multiscale finite element method, homogenization
Abstrakt
In this paper, we present a new approach to model the steady-state heat transfer in heterogeneous materials. The multiscale finite element method (MsFEM) is improved and used to solve this problem. MsFEM ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/