Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Białkiewicz, Joanna Jadwiga

Miejska architektura Poznania w modernistycznej interpretacji Stefana Cybichowskiego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Urban architecture of Poznań in Stefan Cybichowski’s modernist interpretation
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 66
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 37-46
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 45-46
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK66CYBICHOWSKI
Opis bibliograficzny
Miejska architektura Poznania w modernistycznej interpretacji Stefana Cybichowskiego = Urban architecture of Poznań in Stefan Cybichowski’s modernist interpretation / Joanna Jadwiga Białkiewicz // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe modernizm, modernizm klasycyzujący, półmodernizm, międzywojenna architektura Poznania

classicizing Modernism, semi-Modernism, interwar architecture of Poznań
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są poznańskie budowle użyteczności publicznej i architektury przemysłowej zaprojektowane przez Stefana Cybichowskiego w latach 1927–1934 w formach modernistycznych. Pierwsze ... więcej

The subject of this study are the Poznań public and industrial buildings designed by Stefan Cybichowski in 1927–1934 in Modernist forms. Cybichowski’s first experiments with Modernism in secular architecture ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/