Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bednarski, Łukasz; Sieńko, Rafał; Grygierek, Marcin; Howiacki, Tomasz

New distributed fibre optic 3DSensor with thermal delf-compensation system: design, research and field proof application inside geotechnical structure

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sensors
Numeracja Vol. 21, Iss. 15, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-26]
Liczba stron 26
Oznaczenia ref./art. 5089
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 24-26
Bibliografia (liczba pozycji) 54
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1424-8220
Uwagi Special Issue: Sensors and Measurements in Geotechnical Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/s21155089
Opis bibliograficzny
New distributed fibre optic 3DSensor with thermal delf-compensation system: design, research and field proof application inside geotechnical structure / Łukasz Bednarski, Rafał Sieńko, Marcin Grygierek, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe distributed fibre optic sensing DFOS, composite, 3DSensor, displacements, settlements, in situ measurements, thermal compensation, embankment, geotechnics, laboratory
Abstrakt
Thanks to the dynamic development of advanced building technologies as well as the growing awareness, experience and responsibilities of engineers, structural health monitoring systems (SHM) are increasingly ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 3.576
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by National Centre for Research and Development within the framework of Intelligent Development Operational Program 2014–2020, grant number POIR. 01.01.01-00-0550/15.
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/