Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marković, Svetislav; Arsić, Dušan; Nikolić, Ružica R.; Lazić, Vukić; Hadzima, Branislav; Milovanović, Vladmir P.; Dwornicka, Renata; Ulewicz, Robert

Exploitation characteristics of teeth flanks of gears regenerated by three hard-facing procedures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Issue 15, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 4203
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 32
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: "Commemorating the Launch of the Section Metals and Alloys"
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14154203
Opis bibliograficzny
Exploitation characteristics of teeth flanks of gears regenerated by three hard-facing procedures / Svetislav Marković, Dušan Arsić, Ružica R. Nikolić, Vukić Lazić, Branislav Hadzima, Vladmir P. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe regeneration, gear, hard-facing, hardness, microstructure, hereditary properties
Abstrakt
Numerous phenomena that occur during the process of machine parts’ regeneration have a significant impact on the loss of their working ability. Therefore, the properties of the working surfaces of the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/