Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48635)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22262)
    Materiały konferencyjne (22460)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Duda, Jerzy; Goncerz, Robert; Skalna, Iwona; Kubek, Daniel ; Rybicka, Katarzyna; Więcek, Paweł; Derlecki, Tomasz; Puka, Radosław

Cyber-Physical Logistic Platform – toward digitalization of printing company

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Industry 4.0 : a glocal perspective
Redaktor źródła Duda, Jerzy; Gąsior, Aleksandra
Miejsce wydania New York, London
Wydawca Routledge
Wydawnictwo według MEiN Routledge
Data wydania 2022
Język angielski
Seria/Czasopismo Routledge Studies in Management, Organizations and Society
Zakres stron 123-142
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 142
ISBN 978-1-032-03042-5 (hbk)
978-1-032-03045-6 (pbk)
978-1-003-18637-3 (ebk)
DOI 10.4324/9781003186373-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Cyber-Physical Logistic Platform – toward digitalization of printing company / Jerzy Duda, Robert Goncerz, Iwona Skalna, Daniel Kubek, Katarzyna Rybicka, Paweł Więcek, Tomasz Derlecki, Radosław Puka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Industry 4.0, Cyber-Physical Systems

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/