Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marcinek, Roman; Myczkowski, Zbigniew; Siwek, Andrzej

Ocena skuteczności ochrony krajobrazu w parkach kulturowych w Polsce

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Assessment of the effectiveness of preserving the landscape in cultural parks in Poland
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 66
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 106-120
Oznaczenie ilustracji fot., tab.
Bibliografia (na str.) 119
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK66PARKS
Opis bibliograficzny
Ocena skuteczności ochrony krajobrazu w parkach kulturowych w Polsce = Assessment of the effectiveness of preserving the landscape in cultural parks in Poland / Roman Marcinek, Zbigniew Myczkowski, Andrzej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe krajobraz kulturowy, dziedzictwo, parki kulturowe, doktryna, SWOT

cultural landscape, heritage, cultural parks, doctrines, SWOT
Abstrakt
Różnorodność krajobrazu to także wielość i różnorodność form ochrony jego struktury i piękna. Trwa ona od ponad 150 lat w świecie i ponad 100 lat w Polsce. Od 20 lat ogniskuje się wokół ... więcej

Landscape diversity also means a diversity and multitude of forms of conserving its structure and beauty. This conservation has lasted for over 150 years around the world and for over 100 years in Poland. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/