Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korpak, J.; Lenar-Matyas, A.; Radecki-Pawlik, A.; Plesiński, K.

Erosion irregularities resulting from series of grade control structures: the Mszanka River, Western Carpathians

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Science of the Total Environment
Numeracja Vol. 799
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 149469
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-16
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0048-9697
Uwagi The supplementary data: Appendix A, Appendix B
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.scitotenv.2021.149469
Opis bibliograficzny
Erosion irregularities resulting from series of grade control structures: the Mszanka River, Western Carpathians / J. Korpak, A. Lenar-Matyas, A. Radecki-Pawlik, K. Plesiński // Science of the Total Environment ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gravel-bed river, fluvial processes, river bed erosion, grade control structures, scour holes, river sediment
Abstrakt
Grade control structures (GCSs) are one of the most often used hydraulic structures in a river regulation in mountain catchments. The purpose of their use is to reduce the river bed gradient and prevent ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 200
Impact Factor 7.963
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/