Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radzicki, Krzysztof; Gołębiowski, Tomisław; Ćwiklik, Michał; Stoliński, Marek

A new levee control system based on geotechnical and geophysical surveys including active thermal sensing: a case study from Poland

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Engineering Geology
Numeracja Vol. 293
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-24]
Liczba stron 24
Oznaczenia ref./art. 106316
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 22-24
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0013-7952
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.enggeo.2021.106316
Opis bibliograficzny
A new levee control system based on geotechnical and geophysical surveys including active thermal sensing: a case study from Poland / Krzysztof Radzicki, Tomisław Gołębiowski, Michał Ćwiklik, Marek ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [382700] Przyrządy do pomiaru wielkości cieplnych
[872100] Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
[621900] Śródlądowe budownictwo hydrotechniczne
[383123] Technika pomiarowa i aparatura badawcza w gospodarce wodnej
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[271900] Geofizyka (litosfery)
[620000] Gospodarka wodna
[383100] Technika pomiarowa i aparatura badawcza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w gospodarce wodnej
[270000] Nauki geologiczne
[870000] Metrologia
Słowa kluczowe levee, leakage and seepage, geoengineering investigations, thermal monitoring
Abstrakt
Specific features of levees, particularly their large lengths, cause significant problems in the early and precise detection of leaks as well as erosion zones in both the levee body and subsoil. These ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 200
Impact Factor 6.755

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt PPI/APM/2018/1/00027/U/001 (E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie)
Projekt spoza indeksu BPP The geoengineering investigations described in the paper were part of the projects financed by the Cracow University of Technology, by the Polish National Centre for Research and Development to Neostrain Company as grant no. POIR.01.01.01-00-0501/16 of the Smart Growth Operational Programme
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/