Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Song, Hongwei; Ahmad, Ayaz; Ostrowski, Krzysztof Adam; Dudek, Marta

Analyzing the compressive strength of ceramic waste-based concrete using experiment and Artificial Neural Network (ANN) approach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 16, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 4518
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Advances in Cement, Lime and Concrete
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14164518
Opis bibliograficzny
Analyzing the compressive strength of ceramic waste-based concrete using experiment and Artificial Neural Network (ANN) approach / Hongwei Song, Ayaz Ahmad, Krzysztof Adam Ostrowski, Marta Dudek // Materials ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ceramic waste powder, concrete, cement, artificial neural network, prediction, machine learning algorithms
Abstrakt
In a fast-growing population of the world and regarding meeting consumer’s requirements, solid waste landfills will continue receiving a substantial amount of waste. The utilization of solid waste materials ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP the National Natural Science Foundation of China, No. 51478089
the Liaoning nature science fund guidance project of China (2019-ZD-0178)
the Basic Scientific Research Project of the Central Universities, No. 0220/110006
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/