Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Banet, Krystian; Franek, Łukasz; Stypułkowska-Twardowska, Ewelina

Systemy informacji miejskiej w krajobrazie kulturowym – studium przypadku Krakowa

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy City wayfinding systems in cultural landscape – Kraków, Poland case study
Tytuł źródła Rewitalizacja krajobrazu kulturowego : szanse i zagrożenia
Redaktor źródła Opałka, Piotr; Opałka, Anna
Współtwórca źródła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie [inst. sprawcza]
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Nysa, Opole
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Opolski
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 37-47
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 46-47
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7395-928-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Systemy informacji miejskiej w krajobrazie kulturowym – studium przypadku Krakowa = City wayfinding systems in cultural landscape – Kraków, Poland case study / Krystian Banet, Łukasz Franek, Ewelina ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sim, informacja miejska, oznakowanie, krajobraz kulturowy

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/