Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulawik-Pióro, Agnieszka; Drabczyk, Anna K.; Kruk, Joanna; Wróblewska, Magdalena; Winnicka, Katarzyna; Tchórzewska, Justyna

Thiolated silicone oils as new components of protective creams in the prevention of skin diseases

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 16, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-28]
Liczba stron 28
Oznaczenia ref./art. 4723
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 27-28
Bibliografia (liczba pozycji) 75
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Advanced Materials in Drug Release and Drug Delivery Systems (Second Volume)
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14164723
Opis bibliograficzny
Thiolated silicone oils as new components of protective creams in the prevention of skin diseases / Agnieszka Kulawik-Pióro, Anna K. Drabczyk, Joanna Kruk, Magdalena Wróblewska, Katarzyna Winnicka, Justyna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe barrier creams (BC), thiomers, silicone oil, skin adhesive, skin barrier function, occlusion, protective preparations, prevention of skin diseases
Abstrakt
This work investigates the possibility of using thiolated silicone oils as new components in protective creams and their impact on the efficacy of these products. Thiolated silicone oils were synthesized ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/