Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Filipowski, Szymon; Wójtowicz, Maciej; Zieliński, Rafał

Modelowanie przestrzenne BIM w obiektach zabytkowych na przykładzie budynku koszarowego byłego Obozu Auschwitz I w obszarze "Lagererweiterung"

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy BIM spatial modeling in historical buildings based on a barracks building of the former Auschwitz I Camp in the "Lagerwereitung" zone
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 66
Data wydania 2021
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 77-91
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 90
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK66AUSCHWITZ
Opis bibliograficzny
Modelowanie przestrzenne BIM w obiektach zabytkowych na przykładzie budynku koszarowego byłego Obozu Auschwitz I w obszarze "Lagererweiterung" = BIM spatial modeling in historical buildings based on ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, HBIM, Lagererweiterung, Auschwitz, model 3D, skaning laserowy

architecture, HBIM, Lagererweiterung, Auschwitz, 3D model, laser scanning
Abstrakt
Artykuł omawia implementację nowoczesnych technologii podczas pracy projektowej nad obiektami istniejącymi, zwłaszcza zabytkowymi. Na podstawie studium przypadku i doświadczeń własnych podjęta ... więcej

This paper discusses the implementation of modern technologies during design work on existing buildings, especially monuments. Based on a case study and our personal experiences, an analysis of the suitability ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/