Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Koroński, Jan

Konstanty Holly (1954-1998). Życie i dzieło

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Konstanty Holly (1954–1998). Life and work
Seria/Czasopismo Analecta : studia i materiały z dziejów nauki
Numeracja R. 30, Z. 1
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 121-132
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 132
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISSN 1509-0957
Uwagi
Tekst artykułu jest rozszerzoną wersją wykładu wygłoszonego podczas sesji naukowo-wspomnieniowej w dwudziestą rocznicę śmierci doktora Konstantego Holly zorganizowanej w dniu 20 listopada 2018 ... więcej
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Konstanty Holly (1954-1998). Życie i dzieło = Konstanty Holly (1954–1998). Life and work / Jan Koroński // Analecta : studia i materiały z dziejów nauki [Dokument elektroniczny]. – 2021, R. 30, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [230200] Historia matematyki
[235100] Zastosowania matematyki
[233233] Równania różniczkowe
[230000] Matematyka
[233200] Analiza matematyczna
Słowa kluczowe równania różniczkowe cząstkowe, zastosowania matematyki, historia matematyki, biografia Konstanty Holly, bibliografia Konstanty Holly

biography of Konstanty Holly, bibliography of Konstanty Holly, differential equations, applications of mathematics
Abstrakt Niniejszy artykuł zawiera biografię Konstantego Holly i najważniejsze informacje o jego działalności naukowej. Omówiono wkład Konstantego Holly do teorii równań różniczkowych cząstkowych i zastosowań matematyki. Ponadto podana jest bibliografia prac naukowych Konstantego Holly.

The presented paper contains the biography of Konstanty Holly (1954– 1998) and the most important information on his original scientific results.

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Dyscyplina matematyka
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/