Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48904)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22326)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żukowski, Witold; Jankowski, Dawid; Baron, Jerzy; Wrona, Jan

Combustion dynamics of polymer wastes in a bubbling fluidized bed

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Cleaner Production
Numeracja Vol. 320
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 128807
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0959-6526
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jclepro.2021.128807
Opis bibliograficzny
Combustion dynamics of polymer wastes in a bubbling fluidized bed / Witold Żukowski, Dawid Jankowski, Jerzy Baron, Jan Wrona // Journal of Cleaner Production [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 320, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe combustion, fluidized bed, polymers, biomass
Abstrakt
This paper compares the combustion of selected artificial polymers and biomasses in a fluidized bed reactor. Two types of the artificial polymers were tested. The first one was used in packaging: polyethylene, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 11.072
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/