Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniczka, Piotr

Experimental study of lateral-torsional buckling of Class 4 beams at elevated temperature

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 17, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 4825
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Modeling and Analysis of Static, Dynamic, and Thermal Behavior of Shell, Plate, and Beam Structures
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14174825
Opis bibliograficzny
Experimental study of lateral-torsional buckling of Class 4 beams at elevated temperature / Piotr Woźniczka // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 14, Iss. 17, Spec. Iss., 19 s. : fot., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe lateral-torsional buckling, stability, fire, fire test, steel plate girder, beam, Class 4
Abstrakt
The results of experimental research on lateral-torsional buckling of steel plate girders with slender web subjected to fire conditions are presented in this paper. The scope of the research covers four ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Cracow University of Technology, grant number LO.3136.2.2020
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/