Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46300)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (20908)
    Materiały konferencyjne (22952)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Niezgoda, Paweł; Tomal, Wiktoria; Jankowska, Magdalena; Ortyl, Joanna

Nowe wysokowydajne systemy fotokatalizujące stosowane do procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji streszczenie posteru
Tytuł źródła FGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne, Lublin 22-26 sierpnia 2021 : abstrakty
Miejsce wydania Lublin
Wydawca toteMEDIA Marcin Kozioł
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika USB
Zakres stron 99
Uwagi Opubl. w sekcji: Technologia chemiczna i kataliza – Postery
Nazwa konferencji Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne (FGF)
Miejsce konferencji Lublin
Data konferencji 22-26.08.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
Nowe wysokowydajne systemy fotokatalizujące stosowane do procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego [Poster] / Paweł Niezgoda, Wiktoria Tomal, Magdalena Jankowska, Joanna Ortyl // W: ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe systemy fotokatalizujące, fotopolimeryzacja w zakresie światła widzialnego, kataliza

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/