Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sykta, Izabela

Rewitalizacja krajobrazu kulturowego i „udział w (niej) architekta”

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Cultural landscape revitalisation and “the architect’s role in it”
Tytuł źródła Rewitalizacja krajobrazu kulturowego : szanse i zagrożenia
Redaktor źródła Opałka, Piotr; Opałka, Anna
Współtwórca źródła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie [inst. sprawcza]
Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Nysa, Opole
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Opolski
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 327-356
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 353-356
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7395-928-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rewitalizacja krajobrazu kulturowego i „udział w (niej) architekta” = Cultural landscape revitalisation and “the architect’s role in it” / Izabela Sykta // W: Rewitalizacja krajobrazu kulturowego ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rewitalizacja, krajobraz kulturowy, Rumia, Hrubieszów, Zygmunt Novak, IDeeS Architektura i Krajobraz

revitalisation, cultural landscape, Rumia, Hrubieszów, Zygmunt Novak, IDeeS Architektura i Krajobraz, architectural and urban design
Abstrakt
Rewitalizacja jest coraz częściej podejmowaną procedurą zmierzającą do regeneracji i aktywizacji zdegradowanych krajobrazów kulturowych w Polsce. Napotyka na wiele trudności legislacyjnych, organizacyjnych ... więcej

Revitalisation is an increasingly often applied procedure intended to regenerate and activate decayed cultural landscapes in Poland. It faces numerous legislative, organisational or financial obstacles ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/