Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozub, Barbara; Bazan, Patrycja; Gailitis, Rihards; Korniejenko, Kinga; Mierzwiński, Dariusz

Foamed geopolymer composites with the addition of glass wool waste

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 17, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 4978
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-14
Bibliografia (liczba pozycji) 51
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: "Geopolymers: Synthesis, Characterization and Applications"
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14174978
Opis bibliograficzny
Foamed geopolymer composites with the addition of glass wool waste / Barbara Kozub, Patrycja Bazan, Rihards Gailitis, Kinga Korniejenko, Dariusz Mierzwiński // Materials [Dokument elektroniczny]. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe foamed geopolymer, glass wool waste, fly ash, thermal conductivity coefficient, thermal radiation changes
Abstrakt
This study examines foamed geopolymer composites based on fly ash from the Skawina coal-fired power plant in Poland. The paper presents the effect of adding 3% and 5% by weight of glass wool waste on selected ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/