Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grela, Agnieszka; Kuc, Joanna; Bajda, Tomasz

A review on the application of zeolites and mesoporous silica materials in the removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs and antibiotics from water

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 17, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-24]
Liczba stron 24
Oznaczenia ref./art. 4994
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-24
Bibliografia (liczba pozycji) 173
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Zeolitic Materials: Structure, Properties, and Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ma14174994
Opis bibliograficzny
A review on the application of zeolites and mesoporous silica materials in the removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs and antibiotics from water / Agnieszka Grela, Joanna Kuc, Tomasz Bajda // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zeolites, mesoporous sorbents, wastewater purification, drug analysis
Abstrakt
Zeolites and mesoporous silica materials are effective adsorbents that can be useful for the removal of various pharmaceuticals including non-steroidal anti-inflammatory drugs and antibiotics from low-quality ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/