Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stachak, Piotr; Łukaszewska, Izabela; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof

Recent advances in fabrication of non-isocyanate polyurethane-based composite materials

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 13, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-27]
Liczba stron 27
Oznaczenia ref./art. 3497
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 25-27
Bibliografia (liczba pozycji) 58
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Current Developments in Polyurethane Materials for Different Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/ma14133497
Opis bibliograficzny
Recent advances in fabrication of non-isocyanate polyurethane-based composite materials / Piotr Stachak, Izabela Łukaszewska, Edyta Hebda, Krzysztof Pielichowski // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe non-isocyanate polyurethanes, NIPU, copolymers, (nano)composites, hybrids, processing
Abstrakt
Polyurethanes (PUs) are a significant group of polymeric materials that, due to their outstanding mechanical, chemical, and physical properties, are used in a wide range of applications. Conventionally, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/