Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szefer, Ewa Maria; Majka, Tomasz Mariusz; Pielichowski, Krzysztof

Characterization and combustion behavior of single-use masks used during COVID-19 pandemic

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 13
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-12]
Liczba stron 12
Oznaczenia ref./art. 3501
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10-12
Bibliografia (liczba pozycji) 36
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Section: Materials Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14133501
Opis bibliograficzny
Characterization and combustion behavior of single-use masks used during COVID-19 pandemic / Ewa Maria Szefer, Tomasz Mariusz Majka, Krzysztof Pielichowski // Materials [Dokument elektroniczny]. – 2021, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe COVID-19, disposable plastic waste, face mask, thermal degradation, pyrolysis
Abstrakt
This work aims to study the thermal degradation and combustion behavior of singleuse masks commonly used during the COVID-19 pandemic. The sudden increase in plastic waste underlines the crucial need for ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/