Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48637)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22263)
    Materiały konferencyjne (22461)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ahmad, Waqas; Ahmad, Ayaz; Ostrowski, Krzysztof Adam; Aslam, Fahid; Joyklad, Panuwat

A scientometric review of waste material utilization in concrete for sustainable construction

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Case Studies in Construction Materials
Numeracja Vol. 15
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-25]
Liczba stron 25
Oznaczenia ref./art. e00683
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 20-25
Bibliografia (liczba pozycji) 202
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2214-5095
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.1016/j.cscm.2021.e00683
Opis bibliograficzny
A scientometric review of waste material utilization in concrete for sustainable construction / Waqas Ahmad, Ayaz Ahmad, Krzysztof Adam Ostrowski, Fahid Aslam, Panuwat Joyklad // Case Studies in Construction ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe construction material, concrete, waste material, sustainable construction
Abstrakt
The construction sector has a significant impact on the environment, contributing significantly to energy consumption, resource depletion, and CO2 emissions. This sector is currently shifting away from ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.934
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/