Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Danel, Andrzej; Kolbus, Anna; Grabka, Danuta; Kucharek, Mateusz; Pokładko-Kowar, Monika

1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline derivative with the chelating substituent: synthesis and spectral properties as a fluorescent sensor for cation detection

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Dyes and Pigments
Numeracja Vol. 195
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-10]
Liczba stron 10
Oznaczenia ref./art. 109713
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 9-10
Bibliografia (liczba pozycji) 51
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0143-7208
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.dyepig.2021.109713
Opis bibliograficzny
1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline derivative with the chelating substituent: synthesis and spectral properties as a fluorescent sensor for cation detection / Andrzej Danel, Anna Kolbus, Danuta Grabka, Mateusz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Derivative of 1H-pyrazolo [3,4-b]quinoline, ion detection, fluorescence sensors
Abstrakt
A new fluorescent 1H-pyrazolo[3,4-b]quinoline derivative (PQ4K) with a crown moiety was synthesized and investigated as a potential sensor for certain cations. Ultraviolet–visible spectroscopy was used ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.889
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/