Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łach, Michał; Pławecka, Kinga; Bąk, Agnieszka; Lichocka, Katarzyna; Korniejenko, Kinga; Cheng, An; Lin, Wei-Ting

Determination of the influence of hydraulic additives on the foaming process and stability of the produced geopolymer foams

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 17
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 5090
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-14
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Article belongs to the topic "Geopolymers: Synthesis, Characterization and Applications"
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14175090
Opis bibliograficzny
Determination of the influence of hydraulic additives on the foaming process and stability of the produced geopolymer foams / Michał Łach, Kinga Pławecka, Agnieszka Bąk, Katarzyna Lichocka, Kinga Korniejenko, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymer, foaming process, sustainable material technologies, surfactant, hybrid additives, thermal conductivity
Abstrakt
The research described in this article was aimed at determining the influence of hydraulic additives on the foaming process and the stability of the produced geopolymer foams. These foams can be used as ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/