Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47530)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21795)
    Materiały konferencyjne (22602)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Karcz, Dariusz; Starzak, Karolina; Ciszkowicz, Ewa; Lecka-Szlachta, Katarzyna; Kamiński, Daniel; Creaven, Bernadette; Jenkins, Hollie; Radomski, Piotr; Miłoś, Anna; Ślusarczyk, Lidia; Matwijczuk, Arkadiusz

Novel coumarin-thiadiazole hybrids and their Cu(II) and Zn(II) complexes as potential antimicrobial agents and acetylcholinesterase inhibitors

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 22, Iss. 18
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-23]
Liczba stron 23
Oznaczenia ref./art. 9709
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 20-23
Bibliografia (liczba pozycji) 68
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1422-0067
Uwagi Section: Biochemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms22189709
Opis bibliograficzny
Novel coumarin-thiadiazole hybrids and their Cu(II) and Zn(II) complexes as potential antimicrobial agents and acetylcholinesterase inhibitors / Dariusz Karcz, Karolina Starzak [et al.], Piotr Radomski ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe coumarin, thiadiazole, hybrids, complexes, antimicrobial, antibacterial activity, acetylcholinesterase inhibitors, neurodegeneration
Abstrakt
A series of coumarin-thiadiazole hybrids and their corresponding Cu(II) and Zn(II) complexes were synthesized and characterized with the use of spectroscopic techniques. The results obtained indicate that ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP the National Science Center of Poland under project no. 2019/35/B/NZ7/02756
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/