Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Miernik, Krzysztof; Ziejewska, Celina; Marczyk, Joanna; Hebda, Marek; Cheng, An; Lin, Wei-Ting

Mechanical and fracture properties of long fiber reinforced geopolymer composites

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 18, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 5183
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-19
Bibliografia (liczba pozycji) 72
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Composite Systems for Strengthening and Rehabilitation of Concrete and Masonry Structures
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14185183
Opis bibliograficzny
Mechanical and fracture properties of long fiber reinforced geopolymer composites / Kinga Korniejenko, Beata Figiela, Krzysztof Miernik, Celina Ziejewska, Joanna Marczyk, Marek Hebda, An Cheng, Wei-Ting ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer composite, fiber reinforcement, additive technology, long fiber
Abstrakt
The aim of the article is to analyze the structure and mechanical properties in terms of the cracking mechanics of geopolymer composites based on fly ash and river sand, as well as metakaolin and river ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/