Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Fiedor, Paweł

Badania przydatności nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do roli niekowalencyjnych fluorescencyjnych sond proteinowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Zagadnienia aktualnie poruszane przez Młodych Naukowców 15
Redaktor źródła Piech, Krzysztof
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Creativetime
Wydawnictwo według MEiN CreativeTime, Marcin Kuczera
Data wydania 2019
Język polski
Typ nośnika DVD
Zakres stron 62-67
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 67
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-63058-89-0
Nazwa konferencji Konferencja Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów - 7 edycja
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 06.04.2019
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania przydatności nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do roli niekowalencyjnych fluorescencyjnych sond proteinowych / Patryk Szymaszek, Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz, Paweł Fiedor // W: Zagadnienia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sondy fluorescencyjne, BSA, sondy niekowalencyjne
Abstrakt
W ramach realizowanych prac badawczych przebadano szereg pochodnych pirydyny. Przeprowadzono badania spektroskopowe wpływu stężenia tych związków na fluorescencję BSA, jak również wpływu stężenia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/