Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szymaszek, Patryk

Zastosowanie molekularnych sond fluorescencyjnych do monitorowania kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Application of molecular fluorescent probes to monitor the kinetics of obtaining hydrogel polymeric superabsorbents
Tytuł źródła Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania. T. 1
Redaktor źródła Mołdoch-Mendoń, Izabela; Maciąg, Kamil
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 277-285
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 284
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66489-41-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie molekularnych sond fluorescencyjnych do monitorowania kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych / Patryk Szymaszek // W: Technologie XXI wieku – aktualne problemy ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sonda fluorescencyjna, FPT, hydrożel

FPT, fluorescence probe, hydrogels
Abstrakt
Hydrożele to sieci polimerowe zdolne do odwracalnej absorpcji dużej ilości wody. Zdolność ta jest ściśle związana z hydrofilowym charakterem materiału. Woda w hydrożelu stanowi medium transportowe ... więcej

Hydrogels are polymer networks capable of reversibly absorbing large amounts of water. This ability is closely related to the hydrophilic nature of the material. Water in a hydrogel is a transport medium ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/