Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skrzypek, Anna; Szymaszek, Patryk

Badania przydatności nowych sond fluorescencyjnych do analizy kinetyki on-line oraz in-situ procesów fotopolimeryzacji

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Studies on the suitability of 2-amino-6-[4-(dimethylamino)phenyl]-4-phenyl-pyridino-3-carbonitril derivatives as new fluorescence probes for on-line and in situ photopolymerization processes analysis
Tytuł źródła Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania. T. 1
Redaktor źródła Mołdoch-Mendoń, Izabela; Maciąg, Kamil
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 266-276
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 275
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66489-41-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania przydatności nowych sond fluorescencyjnych do analizy kinetyki on-line oraz in-situ procesów fotopolimeryzacji / Anna Skrzypek, Patryk Szymaszek // W: Technologie XXI wieku – aktualne problemy ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe FPT, fotopolimeryzacja, sonda fluorescencyjna, sondy molekularne

FPT technology, photopolymerization, molecular probes
Abstrakt
Techniki fotochemiczne wykorzystujące zjawisko fluorescencji zyskują coraz większe znaczenie w różnych dziedzinach nauki, od biologii molekularnej po chemię polimerów, ze względu na ich wysoką ... więcej

Photochemical techniques using the fluorescence phenomenon are becoming increasingly important in various science fields, from molecular biology to polymer chemistry, due to their high sensitivity, selectivity, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/