Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Świergosz, Tomasz; Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna

Emerging waste-free non-destructive system based on molecular sensors originating from novel europium complexes for in-situ determination of polymer coating thickness

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Progress in Organic Coatings
Numeracja Vol. 160
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 106527
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 67
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0300-9440
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.porgcoat.2021.106527
Opis bibliograficzny
Emerging waste-free non-destructive system based on molecular sensors originating from novel europium complexes for in-situ determination of polymer coating thickness / Monika Topa, Anna Chachaj-Brekiesz, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cationic photopolymerisation, europium complexes, fluorescence probe technology, free radical photopolymerisation, luminescence spectroscopy, reaction monitoring
Abstrakt
Herein, novel europium(III) complex derivatives dedicated to polymer chemistry applications as molecular sensors have been reported. The following are among them tris(4,4,4-trifluoro-1phenylbutane-1,3-dione)europium(III) ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 6.206
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/