Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46248)
    Książki (7569)
    Artykuły i czasopisma (20891)
    Materiały konferencyjne (22925)
    Rozprawy doktorskie (1188)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna

Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Influence of different parameters on the properties of photo-curing dental composites
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 343-347
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 346-347
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych / Monika ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fotopolimeryzacja rodnikowa, system inicjujący, fotoutwardzalne kompozyty dentystyczne, kamforochinon
Abstrakt
W niniejszym artykule zbadano wpływ różnych czynników, takich jak stosunek wagowy monomerów BisGMA i TEGDMA, stężenie amin, rodzaj amin oraz rodzaj diod na właściwości standardowych dentystycznych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/