Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lewandowski, Jakub; Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz

Model do szacowania trwałości elementów pojazdów z wykorzystaniem losowych oddziaływań na proces zużycia

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu A model for estimating the durability of vehicle elements using random effects on the wear process
Tytuł źródła Problemy niezawodności systemów technicznych - teoria i zastosowania
Redaktor źródła Nowakowski, Tomasz ; Rosiński, Adam ; Siergiejczyk, Mirosław
Współtwórca źródła Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Warszawska
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 81-94
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 93
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-8156-225-6
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Model do szacowania trwałości elementów pojazdów z wykorzystaniem losowych oddziaływań na proces zużycia / Jakub Lewandowski, Stanisław Młynarski, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik, Jan Szybka, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [812500] Teoria niezawodności. Teoria eksploatacji systemów
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
Słowa kluczowe trwałość, symulacja, pojazdy szynowe

durability, simulation, raił vehicles
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono model do szacowania trwałości elementów pojazdów z wykorzystaniem deterministycznego modelu procesu zużycia w połączeniu z probabilistycznymi modelami oddziaływań zewnętrznych. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/