Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Głąb, Magdalena; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Duarte Guigou, Martin; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Mierzwiński, Dariusz; Gajda, Paweł; Walter, Janusz; Tyliszczak, Bożena

Multistep chemical processing of crickets leading to the extraction of chitosan used for synthesis of polymer drug carriers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 17, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-20]
Liczba stron 20
Oznaczenia ref./art. 5070
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 19-20
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Tyt. Spec. Iss. : Advanced Biomedical Hydrogels and Bioactive Materials iin Medicinal Chemistry
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14175070
Opis bibliograficzny
Multistep chemical processing of crickets leading to the extraction of chitosan used for synthesis of polymer drug carriers / Magdalena Głąb, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Anna Drabczyk, Martin Duarte ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe chitosan, drug delivery systems, nisin, polymer capsules
Abstrakt
Chitosan belongs to the group of biopolymers with increasing range of potential applications therefore searching for new raw materials as well as new techniques of obtaining of this polysaccharide are ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt LIDER/033/697/L-5/13/NCBR/2014 (Zastosowanie Beetosanu do otrzymywania nowoczesnych biomedycznych matryc hydrożelowych)
Projekt spoza indeksu BPP E-mobility and sustainable materials and technologies EMMAT (PPI/APM/2018/1/00027)
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/