Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gruchała, Alicja

Fotochemiczne otrzymywanie powłok polimerowych opartych na monoterpenach, jako monomerach pochodzenia naturalnego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Photochemical preparation of polymer coatings based on epoxidized monoterpenes as monomers of natural origin
Tytuł źródła Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania. T. 1
Redaktor źródła Mołdoch-Mendoń, Izabela; Maciąg, Kamil
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 228-238
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 237-238
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66489-41-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Fotochemiczne otrzymywanie powłok polimerowych opartych na monoterpenach, jako monomerach pochodzenia naturalnego / Alicja Gruchała // W: Technologie XXI wieku – aktualne problemy i nowe wyzwania. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe naturalne monomery, fotopolimeryzacja, powłoki polimerowe

natural monomers, photopolymerization, polymer coatings
Abstrakt
W dzisiejszych czasach bardzo ważną rolę odgrywają zagadnienia związane z proekologiczną produkcją tworzyw chemicznych, takich jak powłoki polimerowe. Z tego powodu warto rozważyć zastosowanie ... więcej

Nowadays, issues related to the ecological production of chemical materials such as polymer coatings play a significant role. For this reason, it is worth considering using monomers of natural origin instead ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/