Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander; Dvulit, Zoriana; Baran, Jarosław

Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Research on the effect of selected US economic factors on the gold market
Tytuł źródła Nowoczesne metody i narzędzia w inżynierii produkcji i zarządzaniu
Redaktor źródła Dudek, Marek
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwa AGH
Wydawnictwo według MEiN Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 101-118
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 117-118
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66727-20-5 (e-ISBN)
978-83-66727-19-9
Uwagi Monografia pokonferencyjna KZP 2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota / Aleksander Iwaszczuk, Zoriana Dvulit, Jarosław Baran // W: Nowoczesne metody i narzędzia w inżynierii produkcji i zarządzaniu [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [732027] Badania rynków
[732000] Rynek światowy
[730000] Handel zagraniczny
Słowa kluczowe złoto, dolar USA, obligacje skarbowe, bony skarbowe, stopa inflacji, indeks dolara, agregat monetarny M2, korelacja

gold, US dollar, treasury bonds, treasury bills, inflation rate, dollar index, M2 monetary aggregate, correlation
Abstrakt
Rynek złota jest jednym z najbardziej wrażliwych, podobnie jak rynek finansowy. Najważniejsza rola złota sprowadza się obecnie do roli inwestycyjnej – po królewski metal sięgają nie tylko inwestorzy, ... więcej

The gold market is one of the most vulnerable, as is the financial market. The most important role of gold currently boils down to the investment role – not only investors, but also central banks of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.9
Dyscyplina ekonomia i finanse

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/