Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Iwaszczuk, Aleksander; Jastrzębski, Paweł; Baran, Jarosław

Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Analysis of the impact factors on the global crude oil market
Tytuł źródła Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji
Redaktor źródła Iwaszczuk, Natalia; Posłuszny, Krzysztof
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydawnictwa AGH
Wydawnictwo według MEiN Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 21-37
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 36-37
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-66727-17-5 (e-ISBN)
978-83-66727-16-8
Uwagi Monografia pokonferencyjna KZP 2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowej / Aleksander Iwaszczuk, Paweł Jastrzębski, Jarosław Baran // W: Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [732027] Badania rynków
[732000] Rynek światowy
[730000] Handel zagraniczny
Słowa kluczowe ropa naftowa, współczynnik korelacji Pearsona, wskaźnik podaży pieniądza M2, indeks inflacji CPI

crude oil, Pearson’s correlation coefficient, M2 money supply index, CPI inflation index
Abstrakt
Ropa naftowa nadal pozostaje strategicznym surowcem energetycznym na całym świecie. Zmiany ceny tego węglowodoru w znaczący sposób wpływają na gospodarkę, ponieważ produkowane z niego paliwa silnikowe ... więcej

Crude oil remains a strategic energy resource all over the world. Changes in the price of this hydrocarbon have a significant impact on the economy, as motor fuels produced from it have a large share in ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 0.8
Dyscyplina ekonomia i finanse

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/