Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łagosz, Artur; Tracz, Tomasz; Mróz, Radosław

Extending the life cycle of cement binders by partially replacing Portland cement with different types fluidized bed combustion fly ash

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Minerals
Numeracja Vol. 11, Iss. 7, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 690
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2075-163X
Uwagi Special Issue: Fluidized Bed Combustion (FBC) Fly Ashes—Characteristics and Use
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/min11070690
Opis bibliograficzny
Extending the life cycle of cement binders by partially replacing Portland cement with different types fluidized bed combustion fly ash / Artur Łagosz, Tomasz Tracz, Radosław Mróz // Minerals [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe blended cement, FBC fly ash, durability of blended cements, cement, concrete, sulfhate resistance, ettringite, thaumasite
Abstrakt
A significant reduction in the CO2 emission associated with cement production is obtained by partially replacing Portland cement with supplementary cementing materials (SCM’s): e.g., siliceous fly ash ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.644
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/