Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47640)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21854)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Walter, Janusz; Uthayakumar, Marimuthu; Balamurugan, Ponnambalam; Mierzwiński, Dariusz

The variable frequency conductivity of geopolymers during the long aging period

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 19
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-18]
Liczba stron 18
Oznaczenia ref./art. 5648
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 37
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14195648
Opis bibliograficzny
The variable frequency conductivity of geopolymers during the long aging period / Janusz Walter, Marimuthu Uthayakumar, Ponnambalam Balamurugan, Dariusz Mierzwiński // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer, electro conductivity, physical sorption analysis, porosity, XRD
Abstrakt
The variable frequency conductivity was applied to characterize the process of solidification of geopolymers based on fly ash with sand additives. XRD qualitative and quantitative analysis, porosity measurements, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/