Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna

Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych typu IPN wzmacnianych włóknami szklanymi oraz węglowymi na drodze procesów fotopolimeryzacji

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Fabrication of glass and carbon fibre-reinforced polymeric composite materials (IPN) using photopolymerisation processes
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Wydawnictwo według MEiN Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 131-134
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 134
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych typu IPN wzmacnianych włóknami szklanymi oraz węglowymi na drodze procesów fotopolimeryzacji / Dominika Krok, Wiktoria Tomal, Joanna Ortyl, Anna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polimeryzacja indukowana światłem, kompozyty polimerowe, włókna szklane, węglowe

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/