Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna

Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Research on the spectroscopic properties of 2-amino-4-methyl-6-benzene-6-heteroaryl-1,3-dicarbonitrile derivatives - determination of their applicability as photosensitizers and application in 3D model technology
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Wydawnictwo według MEiN Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 135-139
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 138
Bibliografia (liczba pozycji) 2
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fotopolimeryzacja kationowa, światło, fotosensybilizator, druk 3D

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/