Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48904)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22329)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Sałasińska, Kamila; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander

Otwartokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Open-cell polyurethane foams modified with bio-polyol based on used cooking oil
Tytuł źródła Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021
Autor źródła Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Wydaw. Tempo
Wydawnictwo według MEiN Tempo
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 155-158
Bibliografia (na str.) 157-158
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., ang.
ISBN 978-83-86520-25-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Otwartokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego / Maria Kurańska, Krzysztof Polaczek, Kamila Sałasińska, Elżbieta Malewska, Aleksander Prociak // W: Modyfikacja ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gospodarka o obiegu zamkniętym, otwartokomórkowe pianki poliuretanowe, olej posmażalniczy, epoksydacja, transestryfikacja

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/